Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°F)
28.9.2022 17:30 78.1

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°F)
28. 9. 2022 78.1
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°F)
28.9.2022 17:30 78.1

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°F)
28. 9. 2022 78.1