Antal mätningar: (MIN/MAX)

 Minst mätningar
 Dag  Antal mätningar:
28. 9. 2022 1
 Mest mätningar
 Dag  Antal mätningar:
28. 9. 2022 1